Anders kijken, anders leren, anders doen

Welkom

Welkom op deze website. We presenteren hier het tweede advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen: Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.

Professionaliteit kenmerkt zich door samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen. Dit is in het tweede advies uitgewerkt in acht samenhangende hoofdlijnen. Deze vormen de facetten van de diamant.

Wanneer u op een facet klikt, verschijnt meer informatie over de hoofdlijn:

Onderaan elke hoofdlijn is het gehele advies of de hoofdlijn met onderbouwing te downloaden. Lees ook het inspiratiedocument voor ontwikkelaars van leertrajecten.

Anders kijken Anders leren Anders doen Functioneren, veerkracht, eigen regie Gezondheids- vaardigheden ontwikkelen Functioneren rode draad in leertrajecten Praktijk in onderwijs en vice versa Consistente leertrajecten Permanent leren Leven, leren en werken met technologie Onderzoek onderwijs, praktijk en beleid verbinden